Coronamaatregelen


Het is weer mogelijk een reis vol fantasie te beleven in de buitenspeeltuin.

De rijksoverheid heeft in haar kamerstukken van 23 februari 2021 het volgende gesteld:
Het OMT heeft in zijn 96e advies het belang van buitenspelen voor kinderen benadrukt en heeft geadviseerd kleine buurt-buitenspeelplaatsen open te houden voor kinderen.
Bewegen, buitenspelen en met andere kinderen omgaan zijn wezenlijke componenten voor een gezonde fysieke en psychische ontwikkeling van kinderen. Kinderen ontwikkelen zich namelijk razendsnel. Juist in de cruciale groeifase is het opdoen van vaardigheden op velerlei gebied van groot belang. Spelen is leren. Gewoonten en vaardigheden die in de kindertijd worden opgedaan en ontwikkeld, hebben levenslang positieve gevolgen.

Het moeten ontberen van ontwikkelingsmogelijkheden in het verdere leven kan allerlei schadelijke gevolgen hebben die weer aanleiding kunnen zijn voor maatschappelijke problemen
Specifiek wordt de openstelling van de beheerde buitenspeeltuinen die worden geëxploiteerd door een gemeente, vereniging, stichting of groep personen zonder rechtspersoonlijkheid mogelijk maakt. Er is gekozen voor de openstelling van deze speeltuinen omdat zij zich normaliter richten op een bepaalde buurt, wijk of gemeente. Dit is tevens als voorwaarde opgenomen voor openstelling.

Speeltuinvereniging "Vrienden van Jan Klaassen" heeft met "Het Land van Jan Klaassen" afspraken gemaakt omtrent het gebruik van de kleinschalige speeltuin en deze open te stellen voor haar leden, nu het pretpark gesloten is voor bezoekers.
De binnenspeeltuin, theaterzaal, museum en overige binnenruimtes zijn dus niet toegankelijk.
Leden van de speeltuinvereniging dienen woonachtig te zijn, dan wel (tijdelijk) te verblijven in de gemeente Montferland.
Voor vragen omtrent het lidmaatschap kunt u kontakt opnemen met: 0314-684777.

[https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/23/wijzigingsregeling-23-februari-met-avondklok]

Met elkaar kunnen we er een mooi uitje van maken, maar we moeten ons houden aan de richtlijnen van de Rijksoverheid.
Daarom heeft Speeltuinvereniging "Vrienden van Jan Klaassen" een huishoudelijk regelement opgesteld waar een ieder zich aan dient te houden:

 1. Het gebruik van de speeltuin heeft tot doel kinderen vrij te laten spelen en zo hun fantasie, motoriek en algemene ontwikkeling te ontwikkelen.
 2. Het is niet toegestaan afval in welke vorm dan ook op de grond te gooien. Er staan voldoende prullenbakken.
 3. Het is niet toegestaan iets moedwillig kapot te maken.
    Wanneer u ziet dat er iets kapot is in de speeltuin verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij de beheerder.
 4. U kunt gebruik maken van het kleinschalige speeltuingedeelte van Het Land van Jan Klaassen, en de sanitaire voorzieningen.
    Alle overige binnenlocaties zijn niet toegankelijk voor leden van de vereniging.
 5. U dient aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 6. Roken in de speeltuin is helaas niet toegestaan.
 7. Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.
 8. Volwassenen, niet samenwonend en geen directe verhouding, dienen een minimale afstand van 1,5 m. te bewaren.
 9. Ieder lid dat gebruik maakt van de speeltuin voelt zich niet ziek.
10. Geniet van spelende kinderen. Bij onenigheid heeft jan Klaassen altijd gelijk.


* Voor koffie/thee, frites, broodjes, pannenkoeken, etc kun je gebruik maken van de afhaalservice van Het Land van Jan Klaassen.

Tickets bestellen6

Buitenpretpark

Je bent de koning(in) der fantasie, ontmoet cowboys in het westerndorp en...

Buitenpretpark

Binnenspeeltuin

Fiets door de lucht in zweefauto’s, rijd met de trein door de...

Binnenspeeltuin

Poppentheater

Ontmoet Jan Klaassen en Katrijn in het grootste poppentheater van Nederland. Beleef samen...

Poppentheater

Aankomende evenementen

17 april

Opa & Oma dag

Opa & Oma dag
9 mei

Moederdag

Moederdag
1e & 2e Pinksterdag

Roversweekend

Roversweekend
20 juni

Vaderdag

Vaderdag

Wat zeggen onze gasten?